Om os

 

Elværk sikrer stabil levering af el til Thy og Mors - et område på ca. 1.600 kvadratkilometer.

Om Elværk 

 

Elværk udfører vedligeholdelse og anlæg på elnettet, og selskabets fornemste opgave er at sikre en stabil elforsyning med så få afbrydelser som muligt. Derfor sker der til stadighed forbedringer og udbygninger af elnettet, og der afholdes årligt store investeringer for at sikre dette.

Planlægningen af investeringer i nettet er datadrevet, og afspejles i en netudviklingsplan, som udgives hvert andet år. Den seneste er gældende fra år 2023 og frem. - Netudviklingsplan 2023-2033 

Din kontakt vedrørende ledningsnettet er altid din elleverandør, uanset hvor i landet du bor, og hvilken elleverandør du har valgt. 

Elværk er ejet af Thy-Mors Energi A.M.B.A.

Vedtægter og årsrapport

Vedtægter og årsrapport for Elværk

 

Vedtægter

Link

Årsrapport

Link

 

Metodegodkendelser & anmeldelser

 

Scroll sidelæns på tabellen.
Metodegodkendelse Dato Godkendelse Metode Bilag
Dansk Energis branchevejledning for ensretning af abonnementsbetaling for C-kunder og B-lavkunder  29-05-2020 Læs godkendelse Afgørelse  
Forlængelse af standardgebyrer   Læs godkendelse Afgørelse  
Genanmeldelse af Tarifmodel 2.0  30-10-2018 Læs godkendelse Afgørelse Bilag 1: Dansk Energi Notat om Tarifmodel 2.0
Nettilslutning med begrænset netadgang 07-04-2021 Læs godkendelse   Vilkår og betingelser for tilslutning med begrænset netadgang
Bilag 1: Grundlag for tilslutning
Bilag 2: Tidsplan og betalinger
Bilag 3: Teknisk grundlag
Bilag 4: Særlige betingelser og krav
Bilag 5: Teknisk dokumentation
Bilag 6: Nettilslutningstilladelser
Bilag 7: Relevante love og regler
Nettilslutningsaftale for kategori B-, C- og D-produktionsanlæg & Tilslutningsbestemmelser 23-04-2021 Læs godkendelse
Læs tillæg til godkendelse vedr. visse anlæg og energilager
  Nettilslutning
Bilag 1: Grundlag for tilslutning
Bilag 2: Tillæg -Tidsplan og betalinger
Bilag 2: Tidsplan og betaling
Bilag 3: Teknisk grundlag
Bilag 4: Myndighedsgodkendelser
Bilag 5: Særlige betingelser og krav
Bilag 6: Teknisk dokumentation
Bilag 7: Nettilslutningstilladelser
Bilag 8: Relevante love og regler
Standardaftale og servicevilkår - træder i kraft pr. 1. november 2021 08-06-2021 Læs godkendelse Afgørelse Bilag 1: Revideret standardaftale
Bilag 2: Reviderede servicevilkår
Læs anmeldelse
Standardaftale mellem netselskab og elleverandør om brug af servicenettet       Standardaftale
Servicevilkår
Standardgebyrer  28-09-2020 Læs godkendelse   Bilag 1: Branchevejledning
Standardtilslutningsbidrag   Læs godkendelse   Bilag 1: Vejledning – Beregning af standardtilslutningsbidrag
Bilag 2: Vejledning - Model for beregning af tilslutningsbidrag
Tarifering af el til varmeproduktion 16-05-2017 Læs godkendelse Afgørelse Bilag 1: Dansk Energis branchevejledning for tarifering af elektricitet til varmeproduktion
Tarifering af kunder med solcelleanlæg 24-11-2015 Læs godkendelse Afgørelse  
Vilkår for serviceniveauet mellem netselskab og elleverandør 14-01-2016 Læs godkendelse Afgørelse  
Producentbetaling - tilslutningsbidrag og indfødningstariffer   Læs godkendelse Afgørelse  Bilag 1: Uddybende metodebeskrivelse standardtilslutningsbidrag producenter
Bilag 2: Uddybende metodebeskrivelse indfødningstariffer
Supplerende vilkår til Producentbetalingen   Læs godkendelse Afgørelse Bilag 1: Vilkårsbeskrivelse
Tarifmodel 3.0   Læs godkendelse Afgørelse Bilag 1: Principnotat 
Dynamisk effektbetaling   Læs godkendelse Afgørelse   

 

Intern overvågning

 

I henhold til Elforsyningslovens § 20a skal de danske transmissions- og netvirksomheder opstille et program for ”intern overvågning”, som beskriver virksomhedernes tiltag for at forhindre diskriminerende adfærd. Energitilsynet skal føre tilsyn med, at netselskaberne udformer et program for intern overvågning og årsberetning med en beskrivelse heraf.

Årsberetningen skal offentliggøres og anmeldes til Energitilsynet senest den 1. juni i det følgende kalenderår, og skal beskrive det udarbejdede program for intern overvågning, dets gennemførelse og den foretagne kontrol af programmet.

Energitilsynet skal i forbindelse med anmeldelsen føre tilsyn med, at programmet er gennemført, og at der er foretaget den beskrevne kontrol af programmet.

 

Læs årsberetning

Ledige stillinger

 

Vi søger løbende nye medarbejdere til Elværk. Se vores ledige stillinger her.

Klik her

Søg uopfordret

 

Du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning til en stilling eller en elev- og praktikplads her. 

Klik her