Til professionelle

 

På denne side er informationerne målrettet til professionelle, der skal udføre arbejde på elnettet i Thy og på Mors.

Bestil ledningsoplysninger 

 

Ved gravearbejde skal der bestilles ledningsoplysninger på www.LER.dk.

Hvad er LER?
LER (LedningsEjerRegister) er et landsdækkende register over alle landets ledningsejere og deres interesseområder. Søger du ledningsoplysninger, skal du oprette en graveforespørgsel som graveaktør i LER. Ledningsejere har herefter 5 dage til at besvare din henvendelse.

Bekendtgørelser og regulativer

 

Tilslutningsbestemmelser (pdf)

pdf

Bilag 1: Fællesregulativet 2022 (pdf)

pdf

Kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse (pdf)

pdf

Sikkerhed

 

Herunder finder du information om almindelige bestemmelser, planlægning, bemærkninger og instruktioner i arbejdet med forsyningsanlæg, der ikke er omfattet af: 

Stærkstrømsbekendtgørelsens Afsnit 5A

Respektafstande

 

Se de gældende respektafstande nedenfor. De er tegnet som et snit, men gælder langs hele linjen. Respektafstanden skal også overholdes ved opsætning af træer og anden stor beplantning.

Der er ofte mulighed for at arbejde inden for respektafstandene, bare det sker i samarbejde med elselskabet.

Spørg Elværk, om det kan lade sig gøre. Tlf. 72 19 89 80.

 

Højspændingsluftledninger
10-40 kV

Højspændingsluftledninger
40-400 kV

Lavspændingsluftledninger

 

Elkabler

1. Oplysninger om eventuelle elkabler i graveområdet skal indhentes hos Elværk. Hvis der eventuelt skal foreligge gravetilladelse, skal denne indhentes hos kommunen, som kræver, at alle berørte ledningsejere kontaktes for påvisning af eventuelle kablers og ledningers beliggenhed.

2. Kabelplaceringer i graveområdet skal klarlægges.

3. Eventuelt arbejde inden for respektafstanden skal aftales med Elværk.

Elkabler ligger normalt i en dybde fra 0,5 m til 1,2 m, men terrænændringer kan have ændret dybden.

Placering

De blå linier markerer de gældende respektafstande. Gravning inden for denne zone må ikke finde sted uden særlig aftale med Elværk.

Telekabler

Telekabler er nedgravet til en dybde varierende fra 40 cm til omkring 1 meter.

En stor del af telekablerne er forsynet med gul eller orange plastkappe, men nogle typer telekabler er ikke til at skelne fra eksempelvis elkabler.

Telekabler kan også føre livsfarlige spændinger. Derfor skal telekabler altid omgås med samme varsomhed som elkabler.

Meldepligt

 

Elværk skal hurtigst muligt underrettes om, hvor uheldet eller ulykken er sket, hvad der er sket, og om anlægget eventuelt skal afbrydes.

Er man alene med en tilskadekommen og skal være hos denne, mens der ventes på hjælp, bedes om muligt en forbipasserende om at underrette Elværk.

Underretning gives pr. telefon på 72 19 89 80, eller eventuelt ved at trykke 1-1-2.

Afvent hjælp.

Sørg for, at ingen i mellemtiden kommer inden for:

10 m fra nedrevne højspændingsledninger

2 m fra nedrevne lavspændingsledninger

5 m fra overgravede kabler