Priser

 

 

Forbrugere, som for eksempel parcelhusejere, som er tilsluttet Netselskabet Elværk A/S i et kabelskab, opkræves følgende beløb via elhandler:

Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast 39,47 0 39,47
Højlast 39,47 0 39,47
Spidslast 129,97 0 129,97
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 540 0 540
Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast 49,34 0 49,34
Højlast 49,34 0 49,34
Spidslast 162,46 0 162,46
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 675 0 675

 

Storforbrugere tilsluttet Netselskabet Elværk A/S, der er tilsluttet på 400 Volt siden i en 10.000/400 Volt transformerstation, opkræves følgende beløb via elhandler:

Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 10,18 0 10,18
Højlast 23,07 0 23,07
Spidslast 38,09 0 38,09
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 2.184 0 2.184
Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1

12,73

0 12,73
Højlast 28,84 0 28,84
Spidslast 47,61 0 47,61
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 2.730 0 2.730

 

1) Lørdage, søndage og søgnehelligdage er lavlast

Storforbrugere tilsluttet Netselskabet Elværks A/S, der er tilsluttet på 10.000 Volt siden i en 10.000/400 Volt transformerstation, opkræves følgende beløb via elhandler:

Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 8,86 0 8,86
Højlast 20,86 0 20,86
Spidslast 35,05 0 35,05
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 2.184 0 2.184
Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 11,08 0 11,08
Højlast2 26,08 0 26,08
Spidslast 43,81 0 43,81
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 2.730 0 2.730

 

1) Lørdage, søndage og søgnehelligdage er lavlast

Storforbrugere tilsluttet Netselskabet Elværk A/S, der er tilsluttet 10.000 Volt siden i en 60.000/10.000 Volt transformerstation, opkræves følgende beløb via elhandler:

Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 2,23 0 2,23
Højlast 4,80 0 4,80
Spidslast 7,69 0 7,69
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 2.184 0 2.184
Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 2,79 0 2,79
Højlast 6,00 0 6,00
Spidslast 9,61 0 9,61
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 2.730 0 2.730

 

1) Lørdage, søndage og søgnehelligdage er lavlast

Storforbrugere tilsluttet Netselskabet Elværk A/S, der er tilsluttet på 60.000 Volt siden i en 60.000/10.000 Volt transformerstation, opkræves følgende via din elhandler:

Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 1,74 0 1,74
Højlast 3,98 0 3,98
Spidslast 6,57 0 6,57
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 2.184 0 2.184
Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 2,18 0 2,18
Højlast 4,98 0 4,98
Spidslast 8,21 0 8,21
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 2.730 0 2.730

 

1) Lørdage, søndage og søgnehelligdage er lavlast

Nettoafregnet vindmølle/solcelle C-Flex < 50 kW:

Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast 33,06 0 33,06
Højlast 33,06 0 33,06
Spidslast 116,50 0 116,50
Abonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Kraftværk og solceller 600 0 600
Vindmølle 540 0 540
Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast 41,33 0 41,33
Højlast 41,33 0 41,33
Spidslast 145,63 0 145,63
Abonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Kraftværk og solceller 750 0 750
Vindmølle 675 0 675

 

 

Anlæg mindre end 50 kW har en fast rådighedsbetaling pr måned / år.

Anlæg større end 50 kW betaler rådighedsbetaling af egenproduktion.

Nettoafregnet vindmølle/solcelle C-Flex > 50 kW:

Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast 33,06 0 33,06
Højlast 33,06 0 33,06
Spidslast 116,50 0 116,50
Abonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Kraftværk og solceller 600 0 600
Vindmølle 540 0 540
Produktionsmåler 540 0 540
Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast 41,33 0 41,33
Højlast 41,33 0 41,33
Spidslast 145,63 0 145,63
Abonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Kraftværk og solceller 750 0 750
Vindmølle 675 0 675
Produktionsmåler 675 0 675

 

 

Anlæg mindre end 50 kW har en fast rådighedsbetaling pr måned / år.

Anlæg større end 50 kW betaler rådighedsbetaling af egenproduktion. Disse anlæg kræver en produktionsmåler (M1) for at beregne rådighedsbetalingen. Der opkræves abonnement for denne produktionsmåler.

B - Installationstilsluttet:

Definitioner:

M1 = målt produktion

M2 = målt leverance til det kollektive elforsyningsnet

M3 = målt forbrug fra det kollektive elforsyningsnet

Vindmølle/solcelle C tarif:

Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast 33,06 0 33,06
Højlast 33,06 0 33,06
Spidslast 116,50 0 116,50
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 1.947 0 1.947
Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast 41,33 0 41,33
Højlast 41,33 0 41,33
Spidslast 145,63 0 145,63
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 2.433,75 0 2.433,75

 

Vindmølle/solcelle B-lav:

Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 8,52 0 8,52
Højlast 20,29 0 20,29
Spidslast 34,26 0 34,26
Nettarif produktion Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Rådighedsbetaling 18,58 0 18,58
Abonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Biogas 6.600 0 6.600
Vindmølle/solcelle 2.496 0 2.496
Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 10,65 0 10,65
Højlast 25,36 0 25,36
Spidslast 42,83 0 42,83
Nettarif produktion Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Rådighedsbetaling 23,23 0 23,23
Abonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Biogas 8.250 0 8.250
Vindmølle/solcelle 3.120 0 3.120

 

1) Lørdage, søndage og søgnehelligdage er lavlast

Vindmølle/solcelle B-høj:

Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 7,21 0 7,21
Højlast 18,06 0 18,06
Spidslast 31,22 0 31,22
Abonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Biogas 12.600 0 12.600
Kraftvarme 12.600 0 12.600
Vindmølle/solcelle 2.496 0 2.496
Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 9,01 0 9,01
Højlast 22,58 0 22,58
Spidslast 39,03 0 39,03
Abonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Biogas 15.750 0 15.750
Kraftvarme 15.750 0 15.750
Vindmølle/solcelle 3.120 0 3.120

 

1) Lørdage, søndage og søgnehelligdage er lavlast

Vindmøller/Solceller målt på 10.000 V skinne i 60.000/10.000 V station:

Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 1,63 0 1,63
Højlast 3,81 0 3,81
Spidslast 6,31 0 6,31
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 2.184 0 2.184
Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 2,03 0 2,03
Højlast 4,76 0 4,76
Spidslast 7,89 0 7,89
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 2.730 0 2.730

 

1) Lørdage, søndage og søgnehelligdage er lavlast

Vindmøller/Solceller målt på 60.000 V skinne i 60.000/10.000 V station:

Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 1,16 0 1,16
Højlast 2,97 0 2,97
Spidslast 5,20 0 5,20
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 2.184 0 2.184
Nettarif forbrug Timetarif øre/kWh Kollektiv rabat Pris efter rabat
Lavlast1 1,44 0 1,44
Højlast 3,72 0 3,72
Spidslast 6,50 0 6,50
Netabonnement Pris i kr. pr. år Kollektiv rabat Pris efter rabat
Abonnement 2.730 0 2.730

 

1) Lørdage, søndage og søgnehelligdage er lavlast

Alle priser følger Green Power Denmarks standardgebyr for netselskaber pr. 1/1 2021

Netselskabet Elværk A/S til kunde Pris i kr.
Betalingsaftale1 260
For sen betaling fra erhvervskunde1,3 Fastsat ved lov
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 1.030
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.120
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 måler 1.440
Midlertidig tilslutning, elinstallatør sætter op 660
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyning eller installatør nedtager 770
Nedtagning af måler 950
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.250
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.490
Rykker til kunde ved for sen betaling1,2 Fastsat ved lov
Udbringning af måler 250
Forgæves kørsel (nyt gebyr) 720
Netselskabet Elværk A/S til elhandler via datahubben Pris i kr.
Aflæsningsbesøg 500
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 870
Fjernbetjent afbrydelse1 140
Fjernbetjent genåbning 140
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 330
Fogedforretning, udkørende4 Efter regning
Opstart af fogedforretning5 680
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager (nyt gebyr) 1.010
Genopsætning af nedtaget måler 960
Genåbning 650
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.270
Målerkontrol ved opsætning af ekstra måler 1.490
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.210
Målerundersøgelse på stedet 1.070
Nedtagning af måler 960
Rykker for manglende selvaflæsninger 90
Skønnet aflæsning 120
Forgæves kørsel6 720
Kontrolbesøg (nyt gebyr) 830
Målerudskiftning på kunden foranledning (nyt gebyr) 1.250
Direkte til elhandler Pris i kr.
For sen betaling fra elhandler1,3 Fastsat ved lov
Rykker til elhandler ved for sen betaling1,2 Fastsat ved lov
Direkte til elinstallatør Pris i kr.
Forgæves kørsel (installatør)(nyt gebyr) 720
Netselskabet Elværk A/S til kunde Pris i kr.
Betalingsaftale1 260
For sen betaling fra erhvervskunde1,3 Fastsat ved lov
Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning1 1.030
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 1 måler 1.400
Midlertidig tilslutning, forsyningen sætter op, 2 måler 1.800
Midlertidig tilslutning, elinstallatør sætter op 825
Nedlæggelse af målerinstallation, forsyning eller installatør nedtager 963
Nedtagning af måler 1.188
Oprettelse af mikro VE-anlæg 2.813
Oprettelse af mikro VE-anlæg ekskl. målerinstallation 1.863
Rykker til kunde ved for sen betaling1,2 Fastsat ved lov
Udbringning af måler 313
Forgæves kørsel (nyt gebyr) 900
Netselskabet Elværk A/S til elhandler via datahubben Pris i kr.
Aflæsningsbesøg 625
Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg) 1.088
Fjernbetjent afbrydelse1 140
Fjernbetjent genåbning 175
Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid 413
Fogedforretning, udkørende4 Efter regning
Opstart af fogedforretning5 850
Serviceteknikerkørsel ved fogedsager (nyt gebyr) 1.263
Genopsætning af nedtaget måler 1.200
Genåbning 813
Genåbning uden for normal arbejdstid 1.588
Målerkontrol ved opsætning af ekstra måler 1.863
Målerundersøgelse på akkrediteret værksted 2.763
Målerundersøgelse på stedet 1.338
Nedtagning af måler 1.200
Rykker for manglende selvaflæsninger 113
Skønnet aflæsning 150
Forgæves kørsel6 720
Kontrolbesøg (nyt gebyr) 1.038
Målerudskiftning på kunden foranledning (nyt gebyr) 1.563
Direkte til elhandler Pris i kr.
For sen betaling fra elhandler1,3 Fastsat ved lov
Rykker til elhandler ved for sen betaling1,2 Fastsat ved lov
Direkte til elinstallatør Pris i kr.
Forgæves kørsel (installatør)(nyt gebyr) 900

 

Rentetilskrivning

Rentetilskrivning sker efter renteloven, p.t. udlånsrente med tillæg af 8% p.a.

 1. Disse gebyrer er i henhold til Told- og Skattestyrelsens afgørelse SKM2004.273TSS af 2. juli 2004 fritaget moms.
 2. Fastsat ved lov. Renteloven § 9 b, jf. lovbekendtgørelse nr. 459 af 13. maj 2014.
 3. Fastsat ved lov. §2, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 601 af 12. juli 2002, som ændret ved bekendtgørelse nr. 105 af 31. januar 2013, om udenretlige inddrivelsesomkostninger i anledning af forsinket betaling.
 4. Fastsættelse af fogedretten iht. retsplejeloven.
 5. Dette gebyr må kun anvendes, når fogeden ikke fastsætter sagens omkostninger iht. retsplejeloven.
 6. Disse gebyrer er fritaget for moms mellem elhandler og kunde, jf. medlemsinfo nr92/2016. For så vidt angår afbrydelse forudsætter momsfritagelsen som udg.pkt., at afbrydelsen sker som led i en restanceprocedure.

Tilslutningsbidrag forbrug pr. 15/3-2022:

Kundekategori Leveringsomfang Pris i kr.
Erhverv A-høj Pr. MVA 600.000
Erhverv A-lav Pr. MVA 1.090.000
Erhverv B-høj Pr. A 1.120
Erhverv B-lav Pr. A 1.160
Erhverv C Pr. A 1.210
Parcel/fritidshuse i byzone 25 A 15.650
Rækkehuse, tæt-lav-bebyggelse i byzone 25 A 12.550
Standardlejlighed i byzone 16 A 8.550
Ungdoms-, ældre- og plejebolig i byzone 10 A 4.800
Stor lejlighed 25 A 11.800
Kolonihavehuse i byzone 16 A 9.300
Småinstallationer, max 1000 W 1,5 A ved 3 faser 4,5 A ved 1 fase 1.090
Kundekategori Leveringsomfang Pris i kr.
Erhverv A-høj Pr. MVA 750.000
Erhverv A-lav Pr. MVA 1.362.500
Erhverv B-høj Pr. A 1.400
Erhverv B-lav Pr. A 1.450
Erhverv C Pr. A 1.513
Parcel/fritidshuse i byzone 25 A 19.563
Rækkehuse, tæt-lav-bebyggelse i byzone 25 A 15.688
Standardlejlighed i byzone 16 A 10.688
Ungdoms-, ældre- og plejebolig i byzone 10 A 6.000
Stor lejlighed 25 A 14.750
Kolonihavehuse i byzone 16 A 11.625
Småinstallationer, max 1000 W 1,5 A ved 3 faser 4,5 A ved 1 fase 1.363

 

 • For definition af de forskellige kundekategorier henvises til Tilslutningsbestemmelserne.
 • Ved tilslutninger, som ikke umiddelbart kan henføres til ovenstående kategorier, fastsættes tilslutningsbidraget efter forudgående forhandling og skriftligt tilbud.
 • Herudover kan der i visse tilfælde (landzoner, ekstrem beliggenhed o. lign.) blive tale om et særligt tilslutningsbidrag, som fastsættes efter forhandling, så der principielt betales de med etableringen forbundne omkostninger med fradrag på 3 gange investeringsbidrag for boligtypen parcelhuse/fritidshuse, jfr. Dansk Energi’s retningslinjer som foreskrevet i Tilslutningsbestemmelserne.
 • Ved belastninger, som stiller særlige krav til forsyningsnettet, opkræves særligt tilslutningsbidrag (tariferet kortslutningseffekt).
 • Ved forøgelse af leveringsomfanget betales differencen mellem tilslutningsbidragene, svarende til forskellen mellem det nye og det eksisterende leveringsomfang.
 • Ved sammenlægning af stikledninger, som er etableret til samme matrikel, foretages godskrivning for det betalte leveringsomfang.
 • Stikledningens tilslutningssted til forsyningsledningen anvises af Netselskabet Elværk A/S. Al etablering af stikledning påhviler forbrugeren, jfr. i øvrigt anmeldte ”Tilslutningsbestemmelser”.
 • Tilslutningsbidraget forfalder til betaling senest 20 dage efter fakturadato.
 • Det samlede tilslutningsbidrag for en nyudstykning med mere end 4 grunde skal indbetales af udstykkeren -offentlig eller privat -inden forsyningsnettet etableres. Denne betalingspraksis gælder for udstykninger til såvel helårsboliger som fritidsboliger.
 • Installationstilmeldinger, modtaget via www.installationsblanket.dk senest den 31. december, vil blive afregnet efter de for året gældende takster. Forfaldsdato vil være 20 dage efter fakturadato.
 • Tilslutningsbidrag og -vilkår for vindmøller og decentrale energianlæg fastsættes efter gældende lov.
 • Forsyningsområdet er betegnet som "Rød zone" ud fra geozone beregningen jf. metodebeskrivelsen som udarbejdet af Green Power Denmark for producentbetaling. Denne opdateres årligt.

Generelle forhold

 

For kunder tilsluttet Elværk pr. 1/1-2022

Elværk opkræver via din elleverandør betaling for transport på nettet og abonnement. Hertil kommer opkrævningen fra elleverandøren for markedsel samt statsafgifter. Læs mere på www.elpris.dk.

Betalingen for anvendelse af elnettet afhænger af tilslutningspunktet, se herunder.

 

Flyt med VE-anlæg

Hvis du skal fraflytte et hus med VE-anlæg, har du brug for GSRN-nummeret på dit anlæg, når du melder flytning til Energinet. Få oplyst dit GSRN-nummer her:

Guide og formular